MADDE 1 – AMAÇ

Bu sözleşmenin amacı; 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılmasının usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE2- Kapsam

Bu sözleşme, elektronik ortamda ve tüketicilerle karşı karşıya gelinmeksizin yapılan, malın veya hizmetin tüketiciye anında veya sonradan teslimi veya ifasını kararlaştırılan maddeleri içermektedir.

MADDE3-Dayanak

Bu Sözleşme, 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE4-ÖN BİLGİLER

4.1-Ünvan: NCP Yayıncılık ve Dış Tic. Ltd. Şti.(Bundan sonra : NCP Yayıncılık olarak anılacak.)
Adres: Ahievran Caddesi Nazmi Akbacı İş Hanı No: 247 34398 Maslak, Şişli – İstanbul
Email : info@bookalemun.com.tr

4.2-Müşteri olarak www.bookalemun.net / www.bookalemun.com.tr alışveriş sitesine üye olan kişi. (Bundan sonra Alıcı olarak anılacak.)Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

4.3-Sözleşme konusu ürün ve ürünlerin; satış bilgileri www.bookalemun.net / www.bookalemun.com.tr alışveriş sitesinde açıklanmıştır.

4.5-Sözleşme konusu ürün ve ürünlerin; satış bilgilerindeki değişiklikler Alıcı’nın haberi olmaksınız yapılabilir. Alıcıya NCP Yayıncılık tarafından haber verilmesi zorunlu değildir.

4.6-Sözleşme konusu ürün ve ürünler; “Pazar ve Tatil Günleri” hariç saat 09:00 ile 18:00 saatleri arasında kargo firmasına teslim edilir. Sipariş verilen ürünler üç gün içerisinde kargoya teslim edilir. Kargo şirketine tesliminden sonra onların bildirmiş olduğu süre içinde müşteriye teslim edilir.

4.7-Alıcı Madde6’daki koşullar gereği cayma hakkına sahiptir.

MADDE 5 – GENEL HÜKÜMLER

5.1 – ALICI, tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

5.2 – Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden NCP Yayıncılık sorumlu tutulamaz.

5.3 – NCP Yayıncılık, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilmesinden sorumludur.

5.4 – Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının hepsi NCP Yayıncılık’a ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettigi ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, NCP Yayıncılık ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.5- Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini NCP Yayıncılık’a ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde NCP Yayıncılık’a gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri NCP Yayıncılık’a aittir.

5.6- NCP Yayıncılık mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.

MADDE 6 – CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde NCP Yayıncılık’a faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün NCP Yayıncılık’a gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli NCP Yayıncılık tarafından karşılanır.
Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.