İşbu sözleşme www.bookalemun.net / www.bookalemun.com.tr web sitesinin kullanılmasına ilişkin kuralları ve şartları kesinleştirmek amacı ile hazırlamıştır.

www.bookalemun.net / www.bookalemun.com.tr SANAL MAĞAZA KULLANICI SÖZLEŞMESİ

www.bookalemun.net / www.bookalemun.com.tr Sanal Mağazasından alışveriş yapmak istiyorsanız önce kayıt formunu doldurmak suretiyle üye olmak ve kullanıcı şifresi edinmelisiniz.

Bu www.bookalemun.net / www.bookalemun.com.tr sanal mağazası üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz demektir. Kullanıcı, üyelik işlemlerini başarıyla tamamladığı ve bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı ya da sipariş verdiği andan itibaren www.bookalemun.net / www.bookalemun.com.tr, Sanal Mağazası sözleşmesine uymayı taahhüt etmiş kabul edilir.

Hizmet tanımı :

www.bookalemun.net / www.bookalemun.com.tr sanal mağazası sözleşmeyi onaylayan üyelerine internet ortamında sunduğu ürünlerin elektronik ortamda alışverişini sağlar.

www.bookalemun.net / www.bookalemun.com.tr Sanal mağazası Üyelik sistemi :

www.bookalemun.net / www.bookalemun.com.tr Sanal mağazası üyesi kendisinin belirleyeceği bir şifreye sahip olur,kayıt sırasında verdiği e-mail adresi üyeye özeldir ve tek üyelik oluşturma hakkına sahiptir. Bir e mail ile birden fazla üyelik oluşturulamaz ve şifre sadece üye tarafından bilinmelidir.

Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir şifrenin seçimi ve korunması tamamı ile kullanıcının sorumluluğundadır.

www.bookalemun.net / www.bookalemun.com.tr Sanal Mağazası, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir. Kullanıcının Sanal Mağazası üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için kayıt sırasında girdiği e-mail adresi ve şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem www.bookalemun.net / www.bookalemun.com.tr Sanal Mağazası’ na “login” olmak şeklinde tanımlanır.

Üyenin yükümlülükleri :

Üye : www.bookalemun.net / www.bookalemun.com.tr Sanal Mağazası servislerinden yararlandığı sırada, Kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olmasını, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini, Müşteri sistem üzerindeki satın alma işlemini geçerli bir kredi kartı aracılığı ile yapmak zorunda olduğunu, kredi kartı geçerliliği onaylanmadığında sistemden alışveriş yapamayacağını, Müşteriler mal teslimi sırasında istenildiği takdirde geçerli bir kimlik kartı göstermek, ilgili kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve ilgili yerlere imza atmak zorunda olduklarını, imza atmadıkları takdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyebileceğini, Ürün bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise ürünü teslim alan kişi,www.bookalemun.net / www.bookalemun.com.tr Sanal Mağazası adına ürünü kendisine teslim eden kişinin “ürünü kendisine gönderen kişiyi tanıdığına dair” ibraz edebileceği belgeyi imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyebileceğini ve dolayısı ile siparişin gerçekleşmemiş sayılacağını Kabul ve taahhüt etmiştir.

www.bookalemun.net / www.bookalemun.com.tr Sanal Mağazasına verilen yetkiler:

 1. www.bookalemun.net / www.bookalemun.com.tr Sanal Mağazası herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.
 2. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı www.bookalemun.net / www.bookalemun.com.tr Sanal Mağazası’nın üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
 3. Kullanıcı tarafından kayıt sırasında girilen e-mail adresi ve şifresi www.bookalemun.net / www.bookalemun.com.tr Sanal Mağazası tarafından müşteriye sunulacak başvuru alanlarının doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır.
 4. www.bookalemun.net / www.bookalemun.com.tr Sanal Mağazası tüm alanları doldurmuş olan müşterilerinin ya da şifresi olduğu halde bağlanmakta olan müşterilerin yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerini kullanmalarını keyfiyen süresiz olarak engelleyebilir.
 5. www.bookalemun.net / www.bookalemun.com.tr Sanal Mağazası’nın satışları, kendi stokları ile sınırlıdır.
 6. www.bookalemun.net / www.bookalemun.com.tr Sanal Mağazası stoğu bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir, siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir.
 7. Ürünlerin Sanal Mağazada teşhir edilmesiyle www.bookalemun.net / www.bookalemun.com.tr Sanal Mağazası ürünlerin stokta bulunmasını taahhüt etmez.
 8. www.bookalemun.net / www.bookalemun.com.tr Sanal Mağazası’nda satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü www.bookalemun.net / www.bookalemun.com.tr a aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde www.bookalemun.net / www.bookalemun.com.tr Sanal Mağazası hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir.
 9. www.bookalemun.net / www.bookalemun.com.tr Sanal Mağazası, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.
 10. Bu halde üyenin hizmetlerden yararlanabilmesi için sözleşme değişikliklerini ilgili butonu tıklamak suretiyle onaylaması gerekir. www.bookalemun.net / www.bookalemun.com.tr Sanal Mağazası üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir.
 11. www.bookalemun.net / www.bookalemun.com.tr Sanal Mağaza www.bookalemun.net / www.bookalemun.com.tr limiti onaylanamadığı halde istediği müşterilerine alışveriş yapma izni verme hakkına sahiptir.

Kişisel ve Ticari Olmayan Kullanım Sınırlaması:

Vergilendirme:

Bu sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler www.bookalemun.net / www.bookalemun.com.tr Sanal Mağazası sorumluluğu dışındadır ve aynen sözleşmeye yansıtılır.

Ürün Teslimatı:

Kargo ile gerçekleştirilen ürün teslimatı sürecinde müşteri sistemde belirtilen adreste bulunamaz ise müşteriye kargo elemanı tarafından ziyaret notu bırakılır. Adresine ihbar notu bırakılan müşterinin 3 gün içerisinde irtibata geçmemesi durumunda kargo göndericiye iade edilir.

Ürün İadesi:

Ürün iadesi ile ilgili www.bookalemun.net / www.bookalemun.com.tr Sanal Mağazasında yayınlanan satış sözleşmesi maddeleri geçerlidir.

www.bookalemun.net / www.bookalemun.com.tr Sanal Mağazası Kayıtlarının Geçerliliği:

Üye bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda www.bookalemun.net / www.bookalemun.com.tr Sanal Mağazası’nın defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş, ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirten www.bookalemun.net / www.bookalemun.com.tr Sanal Mağazası kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Uygulanacak Hükümler:

Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK vesair) uygulanacaktır.

Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri:

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

Yürürlük:

Kullanıcı kayıt formunu doldurduktan, sistemi kullanarak hizmet aldıktan ya da sipariş verdikten itibaren bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer

Fesih:

www.bookalemun.net / www.bookalemun.com.tr Sanal Mağazası dilediği zaman bu sözleşmeyi sona erdirebilir.